Dit jaar een digitale ALV.

16 dec 2020

Op 16 december 2020 is om 14.00 uur via Teams een digitale ALV gehouden.
Van de gelegenheid om vooraf vragen te stellen naar aanleiding van de gestuurde stukken, is geen gebruik gemaakt.
Volgend jaar hopen wij de vergadering weer fysiek te kunnen houden.
 
Button