Beknopt verslag ALV 16-12-2020

Helaas is het dit jaar niet mogelijk om elkaar persoonlijk te ontmoeten en te vergaderen vanwege de coronacrisis. Dit is ook de reden waarom de OVD weinig activiteiten heeft kunnen ontplooien. Dit jaar stond ook de Ondernemersprijs Smallingerland op de agenda, maar deze hebben wij uit moeten stellen. Door middel van het bezorgen van een plantenbakje bij onze leden, hebben wij aan willen geven dat iedere ondernemer dit jaar een prijs verdient. Voor veel ondernemers is dit een zwaar jaar. Achter de schermen zijn wij druk bezig geweest en zijn er diverse overleggen geweest met de gemeente, met name over de nieuwe actieagenda. De nieuwe wethouder EZ (de heer Robin Hartogh Heijs van de Lier) zoekt de verbinding met de ondernemers en wil graag bedrijven bezoeken. Vragen aan de wethouder of uitnodigingen voor bedrijfsbezoeken kunnen eventueel via de OVD worden geregeld.

 

Een project van de Ondernemersvereniging is het ‘Innovatiehuis Drachten’ (IHD).

De subsidieperiode loopt eind dit jaar af. Wij willen deze periode verlengen tot juli 2021 en daarna is het de bedoeling dat het Innovatiehuis Drachten op eigen kracht verdergaat. Het project ‘Hier Huist Innovatie’ willen wij voortzetten in 2021. Met het IHD willen wij het midden- en kleinbedrijf ondersteunen.

 

Er is een dalende trend wat betreft het aantal leden van de vereniging. Hierdoor zijn er ook minder inkomsten. Doordat er weinig bijeenkomsten konden worden georganiseerd zijn er ook minder uitgaven. De contributie voor 2021 blijft gelijk aan 2020, dat wil zeggen € 150,-. Er wordt decharge verleend aan het bestuur.

 

Het bestuur spreekt de wens uit dat wij snel weer de gelegenheid krijgen om elkaar weer persoonlijk te ontmoeten en te kunnen netwerken.

 
Button