Home  /  VERENIGING  /  Commissies

COMMISSIES

De Ondernemersvereniging werkt met diverse commissies.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit:

  • Willem Miedema 
  • Johan Raatjes
  • Ico van Slooten
  • Peter van den Dungen
  • Gerard Berghuis
  • Trea Westra
  • Trea Akkerman

Commissie Regionaal Overleg Vliegveld Drachten

De OVD wordt vertegenwoordigd door de heer Hans Nieuwenhuis.

PR-commissie

Jan Westerhof vertegenwoordigt de PR-commissie

Stichting Vliegveld

Namens de OVD neemt de heer Douwe de Boer deel aan deze commissie.

Lid worden